Mô hình 10 tầng

Mô hình 10 tầng, 6 tháng đạt 1 triệu thành viên!

Nhiều bạn mới nghe thấy người này giới thiệu người kia thì nghĩ là lừa đảo, nhưng không phải cứ giới thiệu là lừa đảo bạn nhé, mô hình không xấu nhưng có nhiều đối tượng lợi dụng mô hình để lừa đảo thì nó mới xấu, hy vọng bạn sẽ đọc đến cuối bài phân tích này để hiểu rõ về cách ghi nhận thành viên theo mô hình 10 tầng của Vidioc-Mart nhé!

Mô hình:

Tháng thứ nhất: Bạn chỉ cần tuyển trực tiếp ra 10 thành viên F1.

Tháng thứ 2: 10 F1 của bạn họ cũng tự tuyển mỗi người ra 10 thành viên, vậy lúc này bạn sẽ có tổng là 10×10 bằng 100 thành viên f2.
Mặc dù 100 người này không phải do bạn trực tiếp tuyển ra nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận đó là thành viên của bạn.

Tháng thứ 3: 100f2 của bạn, mỗi người họ cũng tuyển được 10 thành viên, vậy bạn sẽ có 100×10= 1.000f3.

Tháng thứ 4: 1.000f3 của bạn, mỗi người họ cũng tuyển được 10 thành viên, vậy bạn sẽ có 1.000×10= 10.000f4.

Tháng thứ 5: 10.000f4 của bạn, mỗi người họ cũng tuyển được 10 thành viên, vậy bạn sẽ có 10.000×10= 100.000f5.

Tháng thứ 6: 100.000f5 của bạn, mỗi người họ cũng tuyển được 10 thành viên, vậy bạn sẽ có 100.000×10= 1 triệu f6.

Bạn thấy sao? Phương pháp vô cùng tuyệt vời đúng không?

💢Video:
👉tại đây


Chia sẻ
VIDIOC MART
Logo
Đặt lại mật khẩu
Mặt hàng so sánh
  • Total (0)
So sánh
GIỎ HÀNG